Gasholders x Roksanda | Gasholders x Roksanda | Gasholders x Roksanda | Gasholders x Roksanda | Gasholders x Roksanda |

attachment

Gasholders x Roksanda

The sunken courtyard garden in the Roksanda penthouse (photo: Jason Oddy)