Shaka Zulu, Camden | Shaka Zulu, Camden | Shaka Zulu, Camden | Shaka Zulu, Camden | Shaka Zulu, Camden |

attachment

Shaka Zulu, Camden

South African food in London: Shaka Zulu in Camden serves harissa buffalo striploin, blackened Cajun salmon and chermoula grilled seabream