EDIT skordalia | EDIT skordalia | EDIT skordalia | EDIT skordalia | EDIT skordalia |

attachment

EDIT skordalia

Mallow, Borough Market. Photo: Mallow